Precis som namnet antyder så är Böda Station den före detta järnvägsstationen i Böda. Stationen var den norra ändstationen på Ölands Järnväg. Järnvägstrafiken startades 1906 och upphörde 1961. 1962 arrenderade Järnvägsmännens Helnykterhetsförbunds Smålandsdistrikt (JHF) stationen av SJ för att där driva ett semesterhem.

Efter ett par år köptes stationshuset, ett antal tillhörande byggnader samt mark ut från SJ. Efter detta vidtog ett under många år, ständigt pågående, renoverings- och utbyggnads-arbete för att anpassa stationen till sin nya roll som semesteranläggning. I princip allt genomfördes som ideellt arbete. 2001 lades JHF ner och det bildades en förening, Nyktra Järnvägares Semesterhem Böda (FNJ), för att driva anläggningen vidare.

Anläggningen var från början till för föreningens medlemmar men är nu en semesteranläggning som är öppen för alla. Våra gäster är idag i stor utsträckning barnfamiljer. Vår ambition är att erbjuda en liten, lugn och familjevänlig semesteroas.