Om Böda Station

Semesterhemmets historia

Semesterhemmet Böda station drivs av en ideell förening. Från början var namnet Järnvägsmännens Helnykterhetsförbund, JHF:s, semesterhem Böda. När JHF-förbundet lades ner 2001 startades en ny förening Nyktra Järnvägares semesterhem Böda , FNJ. Verksamheten drevs av och var till för de egna medlemmarna i huvudsak. Här anordnades kurser, träffar och helpensionsveckor t ex fotokurs, målarveckan, naturvecka, äldrevecka som var mycket uppskattade och många deltagare återkom år från år. Idag är alla som uppskattar en lugn och ordningsam miljö välkomna hit.
Det mesta arbetet har utförts och utförs än idag av ideella krafter. Varje vår har vi en arbetsvecka då vi tvättar, städar, gör i ordning trädgården, reparerar och genomför olika projekt inför säsongen.
Under säsongen är det medlemmar som ansvarar för att driva verksamheten.

1961

SJ lägger ner tågtrafiken på Öland och den 30 september avgick den sista rälsbussen från Böda station.

1962

Vid ett distriktsmöte i mars beslutade avdelningarna i Smålandsdistriktet av Järnvägsanställdas Helnykterhetsförbunds (JHF) att starta en semesterhemsverksamhet på Böda station. I juni månad invigdes semesterhemmet. Böda station arrenderades av SJ till en summa av 700kr/år. Ett mycket förmånligt kontrakt där SJ skulle stå för det yttre underhållet och vi fick renovera inomhus.

1963

Vi upptäckte att taket var i stort behov av översyn och vi begärde att SJ skulle lägga om taket. SJ gjorde en kostnadsberäkning som slutade på 18.000kr, en summa som SJ tyckte var för dyr i relation till arrendet. Istället ville SJ sälja anläggningen till oss.

1964

Efter en tids förhandlingar kom man fram till en köpesumma på 15.000kr. Köpekontraktet undertecknades den 27 september 1964. 
Byrådirektören som skötte försäljningen yttrade efter köpet: Jag tycker att ni skall vara belåtna, ni betalar ju endast 50 öre per kvadratmeter för marken och får husen gratis. Detta var helt sant, för i köpet ingick 30.000 kvadratmeter mark. Vi reparerade taket själva med ideella insatser och kostnaden blev drygt 4.000kr mot SJ:s beräkning på 18.000kr.

1968

Detta år byggdes ett hus med reception och bostad till vaktmästaren.

1971

Vatten och avlopp kopplades till det kommunala nätet. Samtidigt byggdes toaletter och varmvatten installerades.

1981

Servicehus med duschar, tvättstuga, handikapptoalett och pannrum byggs. Pannan flyttas ut från huvudbyggnaden och samtliga rum får varmvatten.

1982

Det gamla ”afträdet” byggs om till en stuga med 2 bäddar, kök, WC och dusch.

1985

Den största satsningen under semesteranläggningens historia gjordes. 5 stugor byggdes till en kostnad på drygt 500.000kr.

1988

Hela godsmagasinet sänktes och blev ett gemensamt TV-rum.

1992

Stugorna 1-5 byggs ut med dusch och får större allrum.

1995

Ett hus med 2 lägenheter byggs för att vara personalbostad vid helinackorderingsveckorna.

1999

Två lägenheter på övre våningen i stationshuset slås ihop och blir en stor lägenhet med 4 bäddar, toalett och dusch. Lägenheten i servicehuset, ”Harpsund”, byggs ut till 3 bäddar. Centralantenn för TV sätts upp och samtliga enheter får TV.

2009

Anläggningen blir klassad som hotell av räddningstjänsten. Detta medförde att stationshuset måste ha brandlarm, brandklassade dörrar och en utvändig utrymningstrappa.

2012

Vi firar 50-års-jubileum. Solfångare installeras på pannrumstaket för att göra varmvattenuppvärmningen effektivare. Nya elstolpar till husvagnscampingen installeras.

2014

Nytt sophus byggs. Skorstenarna på stationshuset muras om. Målning av stationshuset.

2015

Ställplatser för husbilar iordningsställs. Fönsterluckorna på stationshuset återfår sin ursprungliga färg, vit.

2017

Alla TV-apparater byts ut och nytt antennsystem sätts upp.

2019

Fibernät installeras i receptionen. Nya duschkabiner i alla stugorna. Alla byggnader är nu ommålade utvändigt.

2021

Föreningen köpte 2,8 hektar skog intill campingen.